27 Δεκ 2010

Προκήρυξη εκλογών νέου ΔΣ (9-1-2011)

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του Καταστατικού - Κανονισμού Λειτουργίας του ΑΟΠ, η άτυπη Γενική Συνέλευση του Ομίλου προκηρύσσει σήμερα τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παναιγειρατικού. Ο νέος Πρόεδρος και οι νέοι Σύμβουλοι θα αντικαταστήσουν το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 31-12-2010.
Η μυστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 9-1-2011, ημέρα Κυριακή, με ευθύνη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Η τελευταία, καθ' υπόδειξη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτίζεται από τους Δημήτριο Μάντζο ως Πρόεδρο, Άγγελο Μιχελάκη ως γραμματέα και Άκη Μαλουσάρη ως εκτελεστικό μέλος. Η Εφορευτική Επιτροπή θα αναλάβει τα κατ' άρθρο 31 παρ. 3 του Καταστατικού του ΑΟΠ καθήκοντα Διοικούσας Επιτροπής, ασκώντας τη διοίκηση και εκπροσώπηση του Ομίλου από 1-1-2011 και μέχρι συγκροτήσεως σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκλογική διαδικασία είναι σπονδυλωτή και αναλύεται στην επιμέρους διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και στην επιμέρους διαδικασία εκλογής Συμβούλων. Κάθε εκλογέας έχει ένα δικαίωμα προτίμησης για τη θέση του Προέδρου και δύο δικαιώματα προτίμησης για τις θέσεις των Συμβούλων.
Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι ηλεκτρονική. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν e-mail στην επίσημη διεύθυνση του Ομίλου panegiratikos@yahoo.gr, δηλώνοντας την επιθυμία τους, μέχρι τις 22:00 της Πέμπτης 30-12-2010. Η ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων θα ακολουθήσει το ίδιο βράδυ μέσω ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου.
Υπενθυμίζεται ότι, ελλείψει μητρώου μελών, στις επικείμενες εκλογές δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο τα αθλητικά μέλη των Τμημάτων του Ομίλου. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού του ΑΟΠ, από τη θέση του Προέδρου αποκλείονται ρητώς όσοι ανήκουν στο ενεργό αθλητικό δυναμικό του Ομίλου.
Για περισσότερες πληροφορίες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Νομικό Συμβούλιο του Ομίλου.