24 Δεκ 2008

Ανακοίνωση ΔΕ ΑΟΠ για την κατάθεση υποψηφιοτήτων στις επικείμενες αρχαιρεσίες

Σύμφωνα με την από 18-12-2008 απόφαση του ΔΣ του Παναιγειρατικού, προκηρύχθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Ομίλου στις 18-1-2009. Μέχρι το πέρας του έτους, η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να έχει καταρτίσει τις απαραίτητες συγκεντρωτικές καταστάσεις υποψηφίων για τις επικείμενες αρχαιρεσίες τόσο για τη θέση του προέδρου όσο και για τις θέσεις των συμβούλων του ΔΣ του ΑΟΠ.
Η κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του προέδρου και των συμβούλων του ΔΣ του Παναιγειρατικού θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (e-mail) στην επίσημη διεύθυνση ταχυδρομείου του Παναιγειρατικού panegiratikos@yahoo.gr. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη, στις 20:00.
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του υπό έγκριση καταστατικού του Παναιγειρατικού, επιτρέπονται υποψηφιότητες τόσο οργανωμένων συνδυασμών (με υποψήφιο πρόεδρο και προσκείμενους υποψήφιους συμβούλους) όσο και μεμονωμένων υποψηφιοτήτων. Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος που θα λάβει τη σχετική πλειοψηφία των ψήφων στην ειδική προεδρική εκλογή, ενώ τις θέσεις των συμβούλων καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι που θα λάβουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στην επιμέρους διαδικασία εκλογής συμβούλων. Θέση συμβούλου καταλαμβάνει και ο επιλαχών υποψήφιος πρόεδρος, υπό τον όρο ότι συγκέντρωσε τουλάχιστον το 1/3 των ψήφων στην επιμέρους διαδικασία ανάδειξης προέδρου.