13 Ιαν 2011

Ανακοίνωση ΔΕ ΑΟΠ - ΝΕΟ ΔΣ

Η Εφορευτική και Διοικούσα Επιτροπή του ΑΟΠ ανακοινώνει:

1. Κατόπιν προφορικής και υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου συμβούλου Γ. Ντοά, η υποψηφιότητα του τελευταίου από τις προκηρυχθείσες ειδικές επαναληπτικές αρχαιρεσίες της 16-1-2011 αποσύρεται οριστικά και αμετάκλητα. Ως εκ τούτου, οι άνω ειδικές αρχαιρεσίες ματαιώνονται και η εναπομείνασα θέση συμβούλου στο νέο Δ.Σ. του ΑΟΠ καταλαμβάνεται από τον ανθυποψήφιο Διονύσιο Μάντζο, ο οποίος ενημερώθηκε ήδη σχετικά και αποδέχθηκε την άνω θέση.

2. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η οριστική σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΠ έχει ως εξής:
Πρόεδρος
Χάρης Πλούμης
Σύμβουλοι
Μανώλης Παπαντωνάκης
Γιάννης Στέλιος Παπαδόπουλος
Άκης Μαλουσάρης
Διονύσης Μάντζος
Αναπληρωματικά Μέλη
Γιώργος Ντοάς (Α΄ αναπληρωματικό μέλος)
Άννα Παναγιωτίδου (Β΄ αναπληρωματικό μέλος)

3. Η ανάθεση των εσωτερικών αρμοδιοτήτων και η τελική συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα ανήκει στην αποκλειστική εξουσία και ευχέρεια των νεοεκλεγέντων μελών αυτού, μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από σήμερα, ήτοι έως και την 24-1-2011. Μετά την ολοκλήρωση των άνω τελικών ενεργειών και την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Διοίκηση του ΑΟΠ, η Διοικούσα Επιτροπή θα παύσει τη λειτουργία της και τη δι' αυτής εκπροσώπηση του Ομίλου.