10 Ιαν 2011

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών ΔΣ ΑΟΠ

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών ανάδειξης νέου ΔΣ του ΑΟΠ, η Εφορευτική και Διοικούσα Επιτροπή του Ομίλου ανακοινώνει:

1. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής:


Α. Εκλογή Προέδρου

Σύνολο ψήφων 31 (επί συνόλου 32 μελών)
Έγκυρα 28
Άκυρα/Λευκά 3
Έλαβαν:
Χάρης Πλούμης 17 ψήφους
Μανώλης Παπαντωνάκης 11 ψήφους

Β. Εκλογή Συμβούλων
Σύνολο ψήφων 31 (επί συνόλου 32)
Έγκυρα 30
Άκυρα/Λευκά 1
Έλαβαν:
Γιάννης Στέλιος Παπαδόπουλος 20 ψήφους
Άκης Μαλουσάρης 14 ψήφους
Διονύσης Μάντζος 13 ψήφους
Γιώργος Ντοάς 13 ψήφους
Άννα Παναγιωτίδου 2 ψήφους

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Ομίλου (κατά τα 4/5) έχει ως εξής:
Πρόεδρος:
Χάρης Πλούμης

Σύμβουλοι:
Μανώλης Παπαντωνάκης

Γιάννης Στέλιος Παπαδόπουλος
Άκης Μαλουσάρης

Σημείωση: Λόγω της ισοψηφίας μεταξύ Διονύση Μάντζου και Γιώργου Ντοά στην τέταρτη θέση των υποψηφίων συμβούλων, η Εφορευτική Επιτροπή προκηρύσσει ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ, οι οποίες θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, με αποκλειστικό αντικείμενο την ανάδειξη του εναπομένοντος συμβούλου του Δ.Σ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η ίδια με τη σημερινή, με τους ίδιους ψηφοφόρους (αθλητικά μέλη αγωνιστικών τμημάτων) την αυτή Εφορευτική Επιτροπή και αποκλειστικούς υποψηφίους για τη μία θέση συμβούλου τους ισοψηφήσαντες Διονύση Μάντζο και Γιώργο Ντοά.