10 Ιαν 2011

Δήλωση Γιάννη Στέλιου Παπαδόπουλου

Αισθάνομαι την αδήριτη ανάγκη να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εκείνους που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους στις ιστορικές εκλογές της 9ης Γενάρη. Η εκλογή μου ως Συμβούλου και μάλιστα με την πρωτοφανή αυτή πλειοψηφία, με γεμίζει από την μία ειλικρινή συγκίνηση για την ποιότητα και το εύρος των δεσμών μου με τους αθλητές μας και από την άλλη βαριά ευθύνη για το μέλλον του αγαπημένου μας Συλλόγου. Η εκπληκτική αυτή διαδικασία, η οποία θα μείνει στην Ιστορία για την μαζικότητα και τη δημοκρατικότητά της, ανέδειξε πρωτίστως τα, υψηλής ποιότητας, δημοκρατικά αντανακλαστικά όλης της παναιγειρατικής οικογένειας. Προσωπικά δεσμεύομαι απέναντι σε όλους τους αθλητές μας, οι οποίοι είναι οι αληθινοί πρωταγωνιστές αυτής της διαδικασίας, ότι κάθε σκέψη, προσπάθεια και πράξη μου θα έχουν ως μοναδικό γνώμονα την ενότητα και την πρόοδο του Ομίλου. Διαβεβαιώνω όλα τα μέλη της μεγάλης παναιγειρατικής οικογένειας ότι είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση, παρατήρηση ή ακόμη και ένστασή τους, που στόχο θα έχει την ποιοτική αναβάθμιση του Παναιγειρατικού μας. Ο ενιαίος, αδιαίρετος και ισχυρός ΑΟΠ είναι υπόθεση καθημερινού αγώνα. Είναι υπόθεση όλων μας.

Γιάννης Στέλιος Παπαδόπουλος