26 Μαΐ 2010

ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ!

Σύσσωμη η οικογένεια του Παναιγειρατικού και όλοι οι άνθρωποι που στηρίζουν τον ΑΟΠ και την ΑΙΓΕΙΡΑ μας, εκφράζουμε την αμέριστη και έμπρακτη συμπαράστασή μας στον ΔΙΚΑΙΟ αγώνα των κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας για την οριστική διευθέτηση του χωροταξικού ζητήματος των νέων Δήμων της περιοχής μας, με αφορμή το συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο "Καλλικράτης". 

Η ένταξη μιας εξαιρετικά μεγάλης, από πληθυσμιακής και εδαφικής απόψεως, περιοχής, όπως η Αιγιάλεια, σε έναν και μοναδικό Δήμο με πρωτεύουσα το Αίγιο (με περιφέρεια εκτεινόμενη από τον Ερινεό έως και την Αιγείρα!) συνιστά μέγιστο ολίσθημα με πλείστες δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για την περιοχή μας. Με τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση διαφαίνεται πιο ορατός από ποτέ ο κίνδυνος πλήρους περιθωριοποίησης της Αιγείρας και των ιστορικών χωριών της και της οριστικής αποκοπής της από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και ελέγχου των χρηματοδοτήσεων. Στο "βωμό" της εξοικονόμησης αμφιβόλου ύψους χρηματικών κονδυλίων, σχεδιάζεται ένα πρόχειρο και επικίνδυνο αυτοδιοικητικό ατόπημα.  

Οι άνθρωποι του Παναιγειρατικού όπως και κάθε απλός κάτοικος ή φίλος της Αιγείρας μας -και αυτοί είναι πολύ περισσότεροι από την τελευταία απογραφή- ενώνουν τη φωνή τους ΥΠΕΡ του μοναδικού βιώσιμου και λειτοργικού μοντέλου αυτοδιοίκησης με τη δημιουργία και καθιέρωση ενός ενιαίου Δήμου Ανατολικής Αιγιάλειας, μέσω της συγχώνευσης των γειτονικών σημερινών Δήμων Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού. Τούτη είναι άλλωστε η μόνη λύση που απολαμβάνει της κοινωνικής και θεσμικής ομοφωνίας των κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Η πρόταση για τη δημιουργία του Δήμου Ανατολικής Αιγιάλειας έχει εγκαίρως υποβληθεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών από την ΚΕΔΚΕ και από τους ίδιους τους κατοίκους των ενδιαφερόμενων περιοχών. Οι τελευταίοι, άλλωστε, από την πρώτη στιγμή συναίνεσαν στο πρόγραμμα των ορθολογικών και με δίκαια κριτήρια συγχωνεύσεων (επιβεβλημένο από δημοσιονομικής πλευράς), αποφεύγοντας γραφικές κορώνες και ανεδαφικές τοπικιστικές διαμαρτυρίες, όπως δυστυχώς συνέβη σε άλλες περιοχές της χώρας. Δέχτηκαν με προθυμία τη συνένωση των Δήμων τους σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό διευρυμένο πυρήνα τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν διατύπωσαν σχετικά προς τούτο καμία αντίρρηση παρά μόνον αφ' ότου οι φήμες περί της καταστροφικής ένταξης στο Δήμο Αιγίου από ψίθυροι μετετράπησαν σε έγγραφες εξαγγελίες. Οι κάτοικοι της Ανατολικής Αιγιάλειας άσκησαν με σεβασμό τα δημοκρατικά δικαιώματα της διαμαρτυρίας τους, χωρίς να διστάσουν μάλιστα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους αυτές με ανοικτή επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, που τυγχάνει μάλιστα να είναι και ο ίδιος Αχαιός και συνεπώς γνώστης του ζητήματος.

Η επιθυμούμενη από όλους δημιουργία του εναίου Δήμου Ανατολικής Αιγιάλειας και η αποφυγή της σχεδιαζόμενης ένταξης στον "φαραωνικό" και δυσλειτουργικό Δήμου Αιγίου έχει προβλεφθεί ήδη ως "εναλλακτική" επιλογή στο προς διαβούλευση επίμαχο νομοσχέδιο "Καλλικράτης". Ευχή όλων μας, τα ώτα των εν Αθήναις κρατούντων να αποδειχθούν αρκούντως ευήκοα και να κατανοήσουν το δίκαιο και ομόφωνο αίτημα των άμεσα ενδιαφερόμενων και θιγόμενων συνανθρώπων μας, των κατοίκων της περιοχής μας, της ίδιας της Αιγείρας μας.